Už čoskoro -  •2022•

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2022


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 
 
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2022
Ďakujeme