Doplnenie okrasných drevín v exteriéri  DSS v Šintave  • 14. apríl 2022 •

Vďaka ponuke, ktorú sme obdržali z Ú TTSK, na prevzatie a výsadbu okrasných exteriérových drevín zo Školského hospodárstva v Piešťanoch, sme do zariadenia priviezli niekoľko takýchto drevín.

Doplnili sme voľné miesta v exteriéri o kvitnúce ozdobné kríky ako sú zlatý dážď, orgován, evonymus, ibišteky, weigely a pod.

S radosťou sme zasadili aj pomaly rastúcu ihličinu – jedličku, ktorá bude spríjemňovať obdobie vianočných sviatkov pre klientov, ktorí ich trávia v zariadení a svojou výzdobou bude skrášľovať zimnú scenériu.

Mgr. Marta Hajdinová

Späť na: Aktivity 2022 - O nás