> Podmienky prijatia občanov / pdf 755 kB <

> Potvrdenie v prípade neschopnosti žiadateľa podpísať sa / pdf 186 kB <

> Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu / pdf 227 kB <

> Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby / pdf 278 kB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Podmienky prijatia


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 


 
Ďakujeme