> Podmienky prijatia občanov / pdf 755 kB <

> Potvrdenie v prípade neschopnosti žiadateľa podpísať sa / pdf 186 kB <

> Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu / pdf 227 kB <

> Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby / pdf 278 kB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Podmienky prijatia


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
máj 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk