2023

> Ekonomicky oprávnené náklady - 02 / pdf 428 kB <

> Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 189 kB <
- - - - - - - -
2022

> Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 191 kB <

> Ekonomicky oprávnené náklady priemerné / pdf 113 kB <
- - - - - - - -

2021

> Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 427 kB <

> Ekonomicky oprávnené náklady priemerné / pdf 190 kB <
- - - - - - - -

2020


> Ekonomicky oprávnené náklady - 2 / pdf 172 kB <

> Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 191 kB <
- - - - - - - -

2019


> Ekonomicky oprávnené náklady priemerné / pdf 116 kB <

> Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 288 kB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Ekonomicky oprávnené náklady


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ: 
Ďakujeme