2021

Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 427 kB

Ekonomicky oprávnené náklady priemerné / pdf 190 kB
- - - - - - - -

2020


Ekonomicky oprávnené náklady - 2 / pdf 172 kB

Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 191 kB
- - - - - - - -

2019


Ekonomicky oprávnené náklady priemerné / pdf 116 kB

Ekonomicky oprávnené náklady / pdf 288 kB

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Ekonomicky oprávnené náklady


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk