• Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov •  PDF 110 kB

• Práva dotknutej osoby •  PDF 154 kB

• Právne základy spracúvania osobných údajov •  PDF 106 kB

• Základné informácie o ochrane osobných údajov •  PDF 118 kB


Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Ochrana osobných údajov


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk