Výročná správa za rok 2021  • pdf 4,0 MB •

Výročná správa za rok 2020 • pdf 3,9 MB •

Výročná správa za rok 2019 • pdf 5,4 MB •

Výročná správa za rok 2018 • pdf 6,1 MB •

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Výročné správy


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk