> Výročná správa za rok 2022 / pdf 5,1 MB <

> Výročná správa za rok 2021 / pdf 4,0 MB <

> Výročná správa za rok 2020 / pdf 3,9 MB <

> Výročná správa za rok 2019 / pdf 5,4 MB <

> Výročná správa za rok 2018 / pdf 6,1 MB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Výročné správy


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 


 
Ďakujeme