Základné údaje o zariadení:


• Názov zariadenia:
- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
- IČO: 31824293

• Sídlo zariadenia:
- Nové domy 160, Šintava 925 51

• Kontakt:
- telefón  -  031/7894360
                    -  031/7020917
- mail      -  dsssintava@zupa-tt.sk
- web      -  www.dsssintava.sk

• Riaditeľka zariadenia:
Mgr. Hajdinová Marta
mobil  -  0905 218 931
mail    -  hajdinova.marta@zupa-tt.sk

Nájdete nás aj na facebooku.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Kontakty


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk