Názov zariadenia:

- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
- IČO: 31824293

• Sídlo zariadenia:
- Nové domy 160, 925 51 Šintava

• Kontakt:
- telefón  -  031/7020917
- mobil    - +421911 467 067

- mail      -  dsssintava@zupa-tt.sk
               -  dsssintava@gmail.com
- web      -  www.dsssintava.sk

• Riaditeľka zariadenia:
Mgr. Hajdinová Marta
mobil  -  +421905 218 931
mail    -  hajdinova.marta@zupa-tt.sk

Nájdete nás aj na facebooku.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Kontakty


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 


 
Ďakujeme