október 2021 / pdf 687 kB

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Evidencia čakateľov


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
november 2021
Ďakujeme