Zmluva o poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby / pdf 1,0 MB

Cenník pri poskytovaní celoročnej pobytovej formy sociálnej služby / pdf 239 kB

Cenník pri poskytovaní týždennej pobytovej formy sociálnej služby / pdf 238 kB

Cenník pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby / pdf 171 kB

Cenník za používanie vlastného elektrospotrebiča / pdf 253 kB

Ochrana a dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby / pdf 1,1 MB

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Informácie v ľahko čitateľnej forme.


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk