_____________________________________________

2022

• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
________________________________________
2021

• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
________________________________________
2020

• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
________________________________________
2019

• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________
2018

• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________
2017

• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Poďakovanie


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk