Deň bezpečnosti pri práci  • 28. apríl 2022 •

Pri príležitosti svetového dňa bezpečnosti pri práci (aktivite) sme si tento deň pohovorili, ako zaobchádzať pri ochrane zdravia a byť opatrný pri vykonávaní rôznych činností. Aké významy treba obmedziť pri našich každodenných činnostiach.

Mgr. Katarína Benková
Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Späť na: Aktivity 2022 - O nás