Vianočné darčeky od Tesco Stories - Gáň  • 16. december 2022 •

        Veľké poďakovanie pre zamestnancov Tesco Stories v Gáni, ktoríobdarovali našich klientov úžasnými darmi.

Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS pDaD v Šintave

Späť na: Aktivity 2022 - O nás