Svetový deň vody  • 22. marec 2022 •

Voda je pre človeka životne nevyhnutná. Je podmienkou pre život na Zemi. Tento deň bol venovaný práve uvedomeniu si aká je potrebná  pre ľudský organizmus. Všetci  zúčastnení  sa rozhodli že v tento deň budú piť čistú vodu.

Mgr. Jakub Pukanec
Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Späť na: Aktivity 2022 - O nás