Plán krízových opatrení / pdf 402 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 1 / pdf 330 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 2 / pdf 308 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 3 / pdf 309 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 4 / pdf 695 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 5 / pdf 247 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 8 / pdf 801 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 8 - zmena č. 1 / pdf 205 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 10 / pdf 253 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 14 / pdf 143 kB

Plán krízových opatrení. Doplnok č. 19 / pdf 146 kB

Príkazný list č. 29. Určenie subjektu hospodárskej mobilizácie / pdf 345 kB

Príkazný list č. 33. Určenie subjektu hospodárskej mobilizácie / pdf 216 kB

Plán uvoľňovania 01 / pdf 122 kB

Plán uvoľňovania 02 / pdf 119 kB

Režim návštev 01 / pdf 149 kB

Režim návštev 02 / pdf 150 kB

Uvoľnenie opatrení / pdf 154 kB

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Krízové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
júl 2021
Ďakujeme