Plán krízových opatrení - doplnok č. 32 / pdf 220 kB

Semafor DSS Šintava 1 / pdf 254 kB

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Krízové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID 19


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
október 2021
Ďakujeme