Webové sídlo Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy, jeho noviel a Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tomto webovom sídle sú zverejňované vo formátoch .html a .pdf. Na zobrazenie dokumentov vo formáte .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader.

Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú vo formáte .jpg.

V prípade problémov ohľadom prístupnosti, kontaktujte, prosím správcu obsahu na adrese: emco.dsssintava@zupa-tt.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Vyhlásenie o prístupnosti


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 


 
Ďakujeme