Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave,
Nové domy 160, 925 51 Šintava.

Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu: emco.dsssintava@zupa-tt.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ: 
Ďakujeme