> Ako si môžem určiť dôverníka / pdf 281 kB <

> Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd / pdf 1,1 MB <

> Individuálny plán prijímateľa sociálnej služby / pdf 1,1 MB <

> Podanie sťažnosti / pdf 245 kB <

> Zmluva o poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby / pdf 1,4 MB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Informácie v ľahko čitateľnej forme.


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ: 
Ďakujeme