> Súbor opatrení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach TTSK / pdf 239 kB <


> Súbor opatrení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach TTSK / smernica 6.2023 / pdf 349 kB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Súbor opatrení pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach TTSK


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 


 
Ďakujeme