> Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov / pdf 110 kB <

> Práva dotknutej osoby / pdf 154 kB <

> Právne základy spracúvania osobných údajov / pdf 106 kB <

> Základné informácie o ochrane osobných údajov / pdf 118 kB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Ochrana osobných údajov


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 


 
Ďakujeme