> OZ LÚČ pri DSS v Šintave / pdf 511 kB <

> Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2022 / pdf 312 kB <

> Výročná správa za rok 2023 / pdf 427 kB <

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 


 
Ďakujeme