_____________________________________________

2021


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava

________________________________________

2020


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava

________________________________________

2019


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________

2018


• Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
• Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________

2017


Občianske združenie LÚČ pri DSS Šintava
Zamestnanci DSS Šintava
_____________________________________________

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Poďakovanie


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2022
Ďakujeme