Ošetrovateľskú starostlivosť
realizujeme v súlade so z.č.576/2004, Z.z. v znení neskorších predpisov, §7, bod (1), písm.d) formou ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci.

Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti.

Jeho cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej diagnózy.

Realizovaný je 2 odbornými pracovníčkami: sestrami s kvalifikáciou, ktorú určuje platná legislatíva pre odborne spôsobilé osoby.

Opatrovateľský proces
realizujeme aplikáciou metód opatrovateľského procesu podľa Moniky Krohnwinkel. Do realizácie sú zapojené 4 opatrovateľky a 1 sanitárka.

V rámci komplexnosti poskytovanej služby zabezpečujeme aj masáže odbornou pracovníčkou, aj prvky Bazálnej stimulácie vyškolenými pracovníčkami.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Ošetrovateľsko - opatrovateľský proces


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
november 2022
Ďakujeme

 


www.korona.gov.sk