• Prvé podujatie - už čoskoro  •xx. xx 2023•

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2023


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk