Stavanie mája  • 30. apríl. 2021 •

Aprílový oslávenci  • 29. apríl. 2021 •

Deň zeme  • 22. apríl. 2021 •

Tanec lieči  • 15. apríl. 2021 •

Veľká noc  • apríl. 2021 •

Marcoví oslávenci - Šintava  • 18.marec. 2021 •

MDŽ - Šintava  • 08.marec. 2021 •

Valentínske popoludnie - Šintava  • 15.február. 2021 •

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2021


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
jún 2021
Ďakujeme