Športový deň - DSS Šintava  • 23. september 2021

     Športu zdar! 😊 V tento pekný a slnečný deň sme si s našimi prijímateľmi sociálnych služieb  zašportovali v areály zariadenia. Pre PSS boli pripravené športové disciplíny.

Počasie nám prialo a dobrá nálada nechýbala. Náš športový deň nám priniesol dobrý pocit z víťazstva  a úsmevy na tvárach.

Mgr. Jakub Pukanec
Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Späť na: Aktivity 2021 - O nás
Hod loptou
Aj zbierať treba
Kolky 1
Kolky 2
Basketbal 1
Basketbal 2