Podpora tvorby a realizácie IP prijímateľov sociálnych služieb v spolupráci s OZ LÚČ pri DSS pDaD v Šintave
          • september 2021

     Vďaka dvom úspešným projektom Občianskeho združenia pri Domove sociálnych služieb v Šintave sa podarilo z Nadácie SPP , grantový program OPORA,  získať finančné prostriedky na skvalitnenie starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov.

Cieľom projektov bolo podporiť prijímateľov sociálnych služieb v realizácii cieľov vytýčených v  individuálnych plánoch rozvoja osobnosti, konkrétne k rozvoju zručnosti, fantázie, k trpezlivosti a k usilovnosti.

Inštruktori sociálnej rehabilitácie smerovali aktivity k vytváraniu rôznych šperkov a k výrobe výrobkov z hliny. Finančne bolo podporené zakúpenie polymérovej hmoty, rôznych pomôcok na výrobu šperkov a zakúpenie hrnčiarskeho kruhu, pomôcok a hliny.

Hlavným cieľom  je zlepšenie zručností prijímateľov sociálnych služieb, vytvoriť im priestor aj materiálne možnosti pre  ich sebarealizáciu podporením nových foriem činností v zariadení.

Mgr. Eva Javorová, predsedníčka OZ Lúč pri DSS v Šintave
Bc. Anna Javorová, inštruktor sociálnej rehabilitácie
Mgr. Jakub Pukanec, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Späť na: Aktivity 2021 - O nás
Patrik 1
Patrik 2
Práca s fimo hmotou
Andrejka a nový materiál
Naša výroba
Výrobky