Komunitné stretnutie - DSS Šintava  •17. február 2023•

Komunitu blízkych ľudí pri DSS pDaD v Šintave tvoria zamestnanci, prijímatelia sociálnych služieb, blízki príbuzní  a priatelia.

V okruhu blízkych príbuzných, zákonných zástupcov sme sa stretli aj vo februári 2023 a  riešili sme aktuálne otázky , ktoré sa týkajú poskytovania sociálnych služieb, najmä zvýšenia cien potravín,  s dopadom na  aktualizáciu cenníka od 1.1.2023 a diskusiou k ďalším témam.

Vážime si vzájomné porozumenie a hlavne snahu ku vyváženej komunikácii z oboch strán: zo strany poskytovateľa a zo strany prijímateľa sociálnej služby.

Implementáciou legislatívy a vzájomnou komunikáciou vieme posúvať kvalitu našich vzťahov a zároveň kvalitu poskytovaných služieb.

Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS v Šintave

Späť na: Aktivity 2023 - O nás