Zdobenie vianočného stromčeka - DSS Šintava  •15. december 2020•

Zdobenie vianočného stromčeka 15. Decembra 2020
Vianoce sa blížia a my sme ich v DSS v Šintave pozvali už na 15. Decembra 2020.
Na tento deň sme sa pripravovali vlastnoručným napečením vianočných koláčikov a darčekov.
Od rána v sviatočnej atmosfére sme si čítali najskôr z Biblie, spomínali sme na predchádzajúce roky, keď sme vždy vítali našich priateľov na takúto akciu. A potom prišlo na rad zdobenie stromčeka.
K obedu sme sadali ku krásne prestretým stolom s tradičnou atmosférou  vianočných oplátok, zažatých sviec a vôňou vysmaženej ryby.
Pod stromčekom nás tento rok čakali darčeky, ktoré sme dostali od dobrých ľudí, ktorí sa zapojili do akcie „koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok“. Veruže veľmi veľa  a tej radosti a šťastia obdarovaných... nepopísateľne.
Naši klienti s terapeutkami pripravili aj darčeky pre zamestnancov, bolo to pekné poďakovanie za starostlivosť počas roka.
S prianím iba krásnych vianočných zážitkov a najmä s prianím zdravia a pohody sme ukončili náš obdarovaný deň. Precíťte ho s nami a majte aj Vy všetci vo svojom okolí pohodu a lásku.
Mgr. Marta Hajdinová a kolektív pracovníkov DSS v Šintave
Späť na: Aktivity 2020 - O nás