Technickým prevádzkovateľom tohto webového sídla je Web Support, s.r.o.,
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava.

V prípade technických problémov ich môžete oznámiť na adrese: helpdesk@websupport.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Technický prevádzkovateľ


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 


 
Ďakujeme