Prvé interaktívne stretnutie - Šintava  •30. január 2020•

Prvé interaktívne stretnutie v rámci projektu OZ Lúč pri DSS v Šintave.

Zoznámili sme sa v decembri v roku 2019 na zaujímavom podujatí organizovanom Mestom Hlohovec. Naši prijímatelia sociálnych služieb boli veľmi zaujatí rozprávaním a spievaním, hraním na rôzne hudobné nástroje tejto kreatívnej dvojice: Ceruzka a Farbičky a ešte dlho po podujatí o nich rozprávali.

Už ich „umelecké mená“ sú zaujímavé a kreatívne: Ceruzko a Farbička, často sa popletú, ale v tom je práve zábava každej chvíľky s nimi. Preto vedenie zariadenia spolu so zástupcom OZ Lúč pri DSS v Šintave pripravili projekt interaktívnych stretnutí  s prvkami muzikoterapie práve s touto dvojicou, ktorá garantuje príjemnú a pritom veselú atmosféru, ktorá strhne každého jedného prítomného klienta. Videli sme to pri zoznamovacom stretnutí, ktorým sme si chceli otestovať záujem našich klientov.

Vďaka finančnej podpore Občianskeho združenia sa budeme stretávať raz mesačne s týmito novými priateľmi, s ktorými budeme kreovať dobrú nôtu, náladu aj spoločné hudobné naladenie s nástrojmi.

Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS Šintava
    
Späť na: Aktivity 2020 - O nás