Plošné testovanie zamestnancov a klientov DSS Šintava  •04. a 06. máj 2020•

Od 13. Marca 2020 do odvolania boli županom TTSK prerušené poskytované sociálne služby z dôvodu šíriacej sa pandémie spôsobenej vírusom COVID-19,  formy ambulantnej a týždennej ; aj tí klienti celoročnej formy sociálnej služby, ktorí využívali možnosť odchodov do  domáceho prostredia počas víkendov, zostali radšej v domácom prostredí.
Zabezpečenie poskytovania služieb v DSS Šintava na základe ďalších opatrení, ktorými bolo vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a vyhlásenie DSS Šintava ako subjektu hospodárskej mobilizácie bolo v kompetencii oše/opa personálu.
Ten zo zamestnancov, ktorému plnenie pracovných povinností umožňovalo prácu z domu, ju využili. Inštruktori sociálnej rehabilitácie  prežívali čas obmedzení  tzv. „karanténnou OČR“. Do zariadenia vstupovali osoby v čo najnevyhnutnejšom počte, aby sme chránili klientov pred možnou prinesenou nákazou.
DSS Šintava mal spracovaný Plán krízových opatrení, ktorý bol pravidelne aktualizovaný v nadväznosti na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na základe opatrenia MPSVaR SR  boli distribuované prostredníctvo zriaďovateľa , ktorým je TTSK, PCR testy k testovaniu zamestnancov.
Dňa 4. Mája 2020 na základe opatrenia bolo vykonané zdravotníckym personálom testovanie zamestnancov. Vďaka zodpovednosti pracovníkov aj v súkromnom živote sme všetci zamestnanci vykázali negatívne výsledky testov.
Takisto dňa 6. Mája 2020 boli testovaní rýchlotestami prítomní klienti v zariadení zdravotníckym personálom. Aj tu boli výsledky testov negatívne.
Zodpovednosťou a operatívnymi internými pokynmi postupne zvládame obdobie obmedzení a prijímaných opatrení v celej SR.
Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS Šintava
    
Späť na: Aktivity 2020 - O nás