Deň vďačnosti - DSS Šintava  •21. september 2020•

21.september je svetovým dňom vďačnosti, preto sme sa aj my rozhodli celý deň venovať tejto krásnej téme. Veľa sme sa rozprávali, kto je komu za čo vďačný a následne sme si urobili koláž s výstrižkov , kde sme svoju vďačnosť zobrazili. Pre naše,,tety´´, ako nás naši klienti volajú, sme nakreslili na dvore srdce s kvetmi  a nápisom Ďakujeme a na záver nášho dňa sme ich na znak vďaky obdarili malým vlastnoručne vyrobeným  darčekom.

Bc. Anna Javorová
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
  
Späť na: Aktivity 2020 - O nás