• Prvé podujatie možno čoskoro  • xy. xy. 2021 •

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2021


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
február 2021
Ďakujeme