Zdobenie vianočného stromčeka - DSS Šintava  •15. december 2020•

Let's dance - DSS Šintava  •01. december 2020•

Katarínska zábava - DSS Šintava  •25. november 2020•

Októbrové tradície - DSS Šintava •október 2020•

Oslava narodenín - DSS Šintava •12. október 2020•

Deň župy - DSS Šintava •06. október 2020•

Deň vďačnosti - DSS Šintava •21. september 2020•

Deň čokolády - DSS Šintava •09. september 2020•

Deň priateľstva a vtipu - DSS Šintava •20. august 2020•

Spoločenské hry - DSS Šintava •13. august 2020•

Piknik pod vŕbou - DSS Šintava •14. júl 2020•

Záhradka naša každodenná •jún 2020•

Plošné testovanie zamestnancov a klientov DSS Šintava •04. a 06. máj 2020•


Prvé interaktívne stretnutie - Šintava •30. január 2020•

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Aktivity 2020


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
november 2022
Ďakujeme

 


www.korona.gov.sk