Veľká noc - Šintava  • apríl 2021

Prípravy na tohtoročnú Veľkú noc vyústili do spracovaných korbáčov, z našej vŕby, vymaľovaných kraslíc, výzdoby a upečených krásnych dobrôt: veľkonočného zajačika a barančeka.

Prípravy sa niesli aj v duchovnej atmosfére, tento rok však odlišnej, lebo stíšenie sme prežívali od polovice januára do polovice februára, a preto v období adventu sme sa snažili byť na seba milší, citlivejší a usmievaví.

Človek túži milovať a byť milovaným. Skúsenosť ľudskej lásky nás veľmi často mení a spôsobuje, že sme lepší, citlivejší a zodpovednejší. Túžba po láske sa netýka len našich najbližších, ale predovšetkým Pána Boha. Najmä s ním sa spája duchovné prežívanie Veľkonočných sviatkov.(saletinirozkvet.sk)

V takomto veľkom rozsahu prežívame tieto sviatky; pre nás nie sú len sviatkami „jedla“. Vo vzájomnej pohode a citlivosti si prajeme, nech tieto sviatky vytvárajú dôležitý pevný základ pre prežitie akéhokoľvek obdobia, ktoré sa určite ešte dotkne každého z nás.

Prinesie možno smútok, starosti o zdravie, o blízkych, ale nech máme v sebe silu, z ktorej čerpáme  a ktorú, vďaka Božej milosti, žijeme.

Mgr. Marta Hajdinová
a zamestnanci PSS v DSS Šintava

Späť na: Aktivity 2021 - O nás